Πρόσκληση για Προσφορά Θέσεων Πρακτικής Άσκησης

O Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας και η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης & Κοινωνικής Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υλοποιούν το πρόγραμμα Επιδοτούμενης Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης για Άνεργους Νέους, με τίτλο “Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική, με στόχο την Ενδυνάμωση των Δεξιοτήτων Άνεργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα σας εξασφαλίζει:

  • Πρόσβαση σε 3.000 καταρτισμένους ανέργους σε δεξιότητες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών,
  • Πρακτική άσκηση στα γραφεία σας συνολικής διάρκειας 260 ωρών (περίπου 1,5 μήνας),
  • Καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το αντικείμενο κατάρτισης αφορά στις ειδικότητες: 

  • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων (Computer & Network Technician),
  • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού (Software Specialist),
  • Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Web & Mobile Specialist),
  • Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων (Database Developer),
  • Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής (IT Security Specialist).

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΠΕ καλεί όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προσφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας edu.sepe.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.