Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Προς
τις επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΠΕ


Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2015

Σας καλούμε να δηλώσετε το ενδιαφέρον συμμετοχής της επιχείρησης σας, για επικείμενες δράσεις και ενέργειες τις οποίες θα οργανώσει, υλοποιήσει ή/και συμμετάσχει ο ΣΕΠΕ, για θέματα σχετικά με:


  • συμμετοχή σε πρωτογενείς έρευνες που θα πραγματοποιήσει ο ΣΕΠΕ για τη διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών των επαγγελματιών του κλάδου,
  • συμμετοχή σε πρωτογενείς έρευνες που θα πραγματοποιήσει ο ΣΕΠΕ για την ανάγκη πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων επαγγελματιών του κλάδου,
  • κατάρτιση σχεδίου δράσης για διαβούλευση ή/και υποβολή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό την βελτίωση του οικοσυστήματος των ΤΠΕ.