Πρόσκληση 2/2017 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

αριθ. πρωτ.: 26-2/17-02-2017

Πρόσκληση 2/2017 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΣΕΠΕ για την επιλογή Επιστημονικών Συνεργατών Ενεργειών Συμβουλευτικής (αριθ. πρωτ.: 26-2/17-02-2017) - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ