Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”: Έναρξη νέας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 21 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  άνοιξε τον 5ο γύρο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”, σχετικά με τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, ύψους €42 εκατ., θα διατεθεί για τον σχεδιασμό και τη υποστήριξη σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε βασικούς τομείς ικανοτήτων και ανάλυσης προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και για την Ακαδημία Δεξιοτήτων  Κυβερνοασφάλειας - ιδίως για την κάλυψη αναγκών σε ΜμΕ και την Δημόσια Διοίκηση:

  • Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε βασικούς τομείς ικανοτήτων και προηγμένη ανάλυση ψηφιακών δεξιοτήτων: οι δύο αυτές προσκλήσεις θα βασιστούν στην εμπειρία των πρώτων προσκλήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές στο πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη” και θα αφορούν τις τελευταίες πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων σε τομείς ψηφιακής τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων, όπως άλλοι διεπιστημονικοί τομείς μεταξύ των ΙΑΠ, και οι εφαρμογές τους σε στρατηγικούς τομείς.
  • Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια: Τα κονδύλια που διατίθενται για την παρούσα πρόσκληση θα στηρίξουν νέες ευκαιρίες κατάρτισης ή θα επεκτείνουν τις επιτυχημένες ευκαιρίες, ιδίως για την κάλυψη των αναγκών των ΜμΕ και της δημόσιας διοίκησης. Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόσβασης σε ταλέντα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των δημόσιων υπαλλήλων για ισχυρή ψηφιακή ασφάλεια της δημόσιας διοίκησης. Κοινοπραξίες οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, τα πανεπιστήμια ή οι πάροχοι κατάρτισης θα πρέπει να σχεδιάζουν και να υλοποιούν τις δραστηριότητες της Ακαδημίας.

Η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων λήγει στις 21 Μαρτίου 2024ώρα 17:00 (ώρα Βρυξελλών) και η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί στην επίσημη πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών, προσβάσιμη ΕΔΩ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόλησηδιοργανώνει ενημερωτική σχετική ημερίδα, στις 12 Δεκεμβρίου 2023, αφιερωμένη σε νέο κύκλο προσκλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει μια γενική παρουσίαση σχετικά με τις νέες προσκλήσεις, τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήσεις απευθείας στην Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της ενότητας Q&As. Η διαδικτυακή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τόσο το πρωί, όσο και το απόγευμα, με προκαταρκτικές συνεδρίες για δυνητικούς αιτούντες για όλα τα θέματα. Για το πρόγραμμα και τη δήλωση συμμετοχής στην εκδήλωση, πατήστε ΕΔΩ.