Πρόγραμμα “Business Innovation Greece”

Το πρόγραμμα “Business Innovation Greece” είναι μέρος των EEA & Norway Grants (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ή ΕΟΧ), 2014-2021 και προσφέρει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις με στόχο την στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα της Ελλάδας. Το Πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην καινοτομία, που αποτελεί βασικό συστατικό για την αύξηση της αποδοτικότητας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης.

Η οικονομική στήριξη, που θα λάβει κάθε επιχείρηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της, καθώς και για την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων αναπτυξιακών σχεδίων και εμπορικών δραστηριοτήτων.

Το Πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει μια ευρεία γκάμα επιχειρηματικών πρακτικών, οι οποίες θα βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ενώ θα έχουν και θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, αφού θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα προσφέρει:

  • Χρηματοδότηση για την στήριξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην Ελλάδα.
  • Πρόσβαση σε εγγυήσεις για την διασφάλιση της συγχρηματοδότησης του έργου.
  • Ευκαιρίες συνεργασίας – πρόσβαση σε νέα τεχνογνωσία και σύγχρονη τεχνολογία.
  • Δικτύωση και σεμινάρια ανάπτυξης υποδομών.
  • Εύκολη διαδικασία αίτησης, επιλογή μέσω ανοιχτής πρόσκλησης και διαγωνισμού.
  • Υπεύθυνος διαχειριστής προγράμματος είναι ο οργανισμός Innovation Norway, ο οποίος λειτουργεί χωρίς κανέναν ελληνικό ενδιάμεσο φορέα.

Διαχειριστής κι αποκλειστικός αρμόδιος για την αξιολόγηση, επιλογή και εποπτεία των έργων καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και για την εκταμίευση της χρηματοδότησης είναι ο οργανισμός Innovation Norway - μια κρατική επιχείρηση της Νορβηγίας η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Αλιείας και η οποία ενεργεί χωρίς κανέναν ενδιάμεσο ελληνικό φορέα. Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Αγγλική.

Τι είδους έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

1. Καινοτομία στην πράσινη βιομηχανία – Μείωση και επαναχρησιμοποίηση

2. Γαλάζια Ανάπτυξη – Διαφοροποίηση των επιχειρήσεων

3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT)

Το ύψος της χρηματοδότησης

Μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να λάβει χρηματοδότηση για το 50% του κόστους υλοποίησης του έργου, ενώ μια μεγάλη επιχείρηση θα λάβει κάτω του 50%. Το ύψος της χρηματοδότησης θα προσδιορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το είδος του έργου και την τοποθεσία του στην Ελλάδα.

Μια ελληνική επιχείρηση μπορεί να αιτηθεί το λιγότερο 200.000€ και το περισσότερο 1.500.000€ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και μικρότερα ποσά από 50.000€ έως 200.000€ ανά έργο.

Αν είστε ελληνική εταιρεία που ασχολείται με την γαλάζια ανάπτυξη και θα ήθελε να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της, να αναπτύξει νέες καινοτομίες ή να προσαρμόσει την τεχνολογία της για να κάνει την επιχείρησή της πιο παραγωγική.

Αν θα ήταν χρήσιμο η εταιρεία σας να συνεργαστεί με έναν εταίρο στη Νορβηγία.

Εχετε τώρα την ευκαιρία να ταξιδέψετε στην Νορβηγία για να συναντήσετε εταιρείες, να αναπτύξετε συνεργασίες και να υποβάλετε αίτηση για επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις μέσω του προγράμματος “Business Innovation Greece”.

Το πρόγραμμα EEA “Business Innovation Greece” ξεκίνησε στις 27 Μαρτίου. Οι επιχορηγήσεις αφορούν ελληνικές επιχειρήσεις στους τομείς της πράσινης βιομηχανίας, της γαλάζιας/θαλάσσιας/ναυτιλιακής οικονομίας και των ΤΠΕ. Οι επιχορηγήσεις παρέχονται από τις χώρες του ΕΟΧ (EEA) μέσω της Innovation Norway μέσω μιας μη γραφειοκρατικής διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Οι ελληνικές εταιρείες που έχουν εταίρο από τις χώρες του ΕΟΧ - Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν, θα λάβουν πρόσθετους βαθμούς κατά την αξιολόγηση των έργων. 

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνεται εκδήλωση, που θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία συνεργασιών (matchmaking) στο Ålesund της Νορβηγίας, όπου μπορούν να συμμετάσχουν και ελληνικές εταιρείες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 21-22 Μαΐου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν εδώ: https://blue-growth-matchmaking.b2match.io/

Για την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση για να ταξιδέψετε στο Ålesund της Νορβηγίας εδώ: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/greece--business-development-innovation-and-smes/