Παρουσίαση της πλατφόρμας σύζευξης επιστημόνων εξωτερικού και επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας REBRAIN GREECE

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας  REBRAIN GREECE έχει σχεδιάσει ψηφιακή πλατφόρμα και έχει δημιουργήσει  Μηχανισμό διασύνδεσης  Ελλήνων, αλλά και ξένων Επιστημόνων, Εμπειρογνωμόνων και Ερευνητών με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην  Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώνει webinar για την παρουσίαση του συστήματος διασύνδεσης ανθρώπων, θέσεων και δεξιοτήτων, το οποίο έχει δημιουργηθεί βάσει του συστήματος ESCO και λειτουργεί 24/7, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, ώρα 15.00 - 16.30.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το webinar, μέσω του link: https://meet.google.com/eeu-kxqa-hai.