Ίδρυση Γραφείου Πρωτοκόλλου/Εθιμοτυπίας στη Silicon Valley

Σας ενημερώνουμε ότι η Silicon Valley απέκτησε Γραφείο Πρωτοκόλλου (Silicon Valley Office of Protocol), το  οποίο ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αρωγής προς επιχειρηματίες, οργανισμούς και συμβουλευτικούς θεσμούς, που σκοπεύουν να δραστηριοποιηθούν στη περιοχή.

Μεταξύ άλλων, οι δραστηριότητες του νεοϊδρυθέντος γραφείου θα επικεντρώνονται: στην παροχή συμβουλών εθιμοτυπικού χαρακτήρα, στο σχεδιασμό/προγραμματισμό συναντήσεων, στη διευθέτηση θεμάτων φιλοξενίας επίσημων αξιωματούχων, στην προετοιμασία και δρομολογίων για συναντήσεις ξένων αποστολών, στην προετοιμασία βασικών ενημερωτικών κειμένων και οδηγιών, τόσο για διεθνείς διασκέψεις, όσο και για τις τοπικές συναντήσεις με διεθνείς επισκέπτες, κ.λπ.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γραφείου είναι:

Silicon Valley Οffice of Protocol

PO BOX 1332, Los Altos, CA 94023

Tel : (650) 2072755,  Fax: (650) 3974407

Chief of Protocol: Deanna L. Tryon (e-mail: dtryon@siliconvalleyprotocol.com)

www.siliconvalleyprotocol.com