Έρευνα για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ψηφιακή βιομηχανία από τον ΣΕΠΕ και τον DIGITALEUROPE

Έρευνα για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ψηφιακή βιομηχανία από τον ΣΕΠΕ και τον DIGITALEUROPE

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΣΕΠΕ ως μέλος του DIGITALEUROPE συμμετέχει στη διεξαγωγή πανευρωπαϊκής έρευνας για τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, προκειμένου να διαμορφωθούν συγκεκριμένες προτάσεις και συστάσεις προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τις εθνικές κυβερνήσεις για την ευθυγράμμιση των μέτρων σε όλες τις χώρες, με σκοπό την υποστήριξη του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και μετά την κρίση, που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να συμβάλετε στην επιτυχία του σκοπού της έρευνας, συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο ΕΔΩ.

Για λόγους ταχύτητας στη συλλογή των στοιχείων και τη συνέπεια των αποτελεσμάτων, η έρευνα διεξάγεται στα αγγλικά, ενώ είναι συμβατή με το GDPR και τα αποτελέσματα είναι ανώνυμα και εμπιστευτικά.