Έρευνα για την υιοθέτηση του Cloud Computing στις ελληνικές επιχειρήσεις από το ELTRUN

Σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν - ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών πραγματοποιεί έρευνα για την υιοθέτηση του Cloud Computing στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Το ερωτηματολόγιο περιέχει ερωτήσεις σχετικά με τις απόψεις γύρω από το cloud στις ελληνικές επιχειρήσεις, το επίπεδο της υιοθέτησης και τους παράγοντες, που επηρεάζουν την πρόθεση των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν cloud υπηρεσίες.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται 5-7 λεπτά. Η καταγραφή της γνώμης σας είναι πολύτιμη για τη διεξαγωγή της έρευνας και οι απαντήσεις σας εμπιστευτικές.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://www.eltrun.gr/cloud-survey-2015/

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υποψ. Διδάκτορα Αριάνα Πολυβίου (apolyviou@aueb.gr) ή την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη (k.pramatari@aueb.gr).