Ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα “Brexit - Επιπτώσεις για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού εμπορίου”

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που λάβαμε από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής & Εμπορικής Πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών, σας διαβιβάζεται, συνημμένα, το με αριθμ. Πρωτ. ΠΔΕ/94-20-3-2020 έγγραφό σχετικά με ενημερωτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (επισυνάπτεται) προς τους φορείς που εμπλέκονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όσον αφορά στις επιπτώσεις της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. και της μετάβασης του σε καθεστώς Τρίτης χώρας.

Διαβιβάζεται επιπλέον πρόσφατο ενημερωτικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη εφαρμογή του Κανονισμού 2018/302 “Για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης…” στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ολοκλήρωση της εξόδου του από την Ε.Ε. και τις επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με την εσωτερική αγορά, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Τα παραπάνω έγγραφα έχουν αναρτηθεί, επίσης, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μπορείτε να τα βρείτε, αντίστοιχα, στους εξής συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_online_sales.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_geoblocking_final.pdf