Έκθεση “nano tech 2023” (Τόκιο, Ιαπωνία, 1-3/2/2023)

Σας ενημερώνουμε ότι το EU-Japan Centre for Industrial Cooperation διοργανώνει αποστολή “Nanotech Cluster/SME” στην Ιαπωνία στο πλαίσιο της έκθεσης “nano tech 2023”, που θα διεξαχθεί 1-3 Φεβρουαρίου 2023.

Κατά την διάρκεια των τριών ημερών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε B2B meetings, μέσω των οποίων ενδέχεται να οδηγηθούν σε πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς και στο περίπτερο του EU-Japan Centre στην έκθεση.

Μέσω αυτών των δράσεων, θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη δομή της αγοράς της νανοτεχνολογίας, την ανάλυση του τομέα, την επιχειρηματική πολιτική, θα διευρύνουν το δίκτυο επαφών (υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, κέντρα Ε&Α, επιχειρηματικοί εταίροι) και θα συναντήσουν δυνητικούς επιχειρηματικούς εταίρους.

Συμμετοχή στη εν λόγω αποστολή μπορούν να δηλώσουν διευθυντικά στελέχη ευρωπαϊκών ΜμΕ ή συνεργατικών σχηματισμών (clusters) που εργάζονται στους τομείς: Micro/Nano Materials, Micro/Nano Evaluation & Measurement, Micro/Nano Fabrication Technology, Areas of Application: Materials, IT & Electronics, Nano Bio, Automobiles, Environment & Energy, Life Sciences, Biomimetics, Robotics, Simulation Software, Wearables, Aerospace, Artificial Intelligence, IoT.

Προθεσμία αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σύνδεσμο:

https://www.eu-japan.eu/events/nanotech-clustersme-mission ή να επικοινωνείτε με την κυρία Diane Lula (email: d.lula@eu-japan.eu).