Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, αναγκαίος όσο ποτέ” από τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: “Ψηφιακός μετασχηματισμός Επιχειρήσεων, αναγκαίος όσο ποτέ”.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση των εταιριών που βρίσκονται στο στάδιο (ή σκέφτονται) να υλοποιήσουν διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού και ειδικά τα πρόσωπα και τις ομάδες που θα συμμετάσχουν σε έργα μετάβασης στον ψηφιακό μετασχηματισμό στο να μιλούν την κοινή γλώσσα που απαιτείται για την εκτέλεσή των σύνθετων αυτών έργων.

Ως εκ τούτου, η προσπάθεια σύγκλισης μεταξύ business, IT/IS και νομικών τμημάτων και η δημιουργία ενός κοινού κώδικα επικοινωνίας για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή για τις εταιρίες, είναι στον πυρήνα της εκπαίδευσης αυτής. Ιδίως από την σκοπιά της νομικής προσέγγισης, στόχος είναι η παροχή πρακτικών παραδειγμάτων και όχι μια απλή, αναλυτική, θεωρητική παρουσίαση της νομοθεσίας έμφαση θα δοθεί σε ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή των σχετικών νομοθετημάτων, ενώ παράλληλα θα τονιστεί η χρήση αυτών ως “εργαλείων” επιτυχούς ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από παραδείγματα λύσεων από τον χώρο του business και του ΙΤ.

Σε αυτό το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που έχει προσέγγιση 360◦ (Legal, IT & Business), μπορούν να συμμετάσχουν στελέχη από όλα τα τμήματα των επιχειρήσεων, που ασχολούνται ή που τα αγγίζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός εντός της επιχείρησης τους, καθώς και οι νομικοί τους σύμβουλοι.

Το Πρόγραμμα αυτό θα συνδράμει αποτελεσματικά τα στελέχη από διάφορους τομείς των εταιριών (operations, IT/IS, digital, πωλήσεις, νομικό, compliance) να κατανοήσουν την ανάγκη του να δουλέψουν συνεργατικά σε οριζόντιες ομάδες, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης των νομικών θεμάτων σε όλο το στάδιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ταυτόχρονα, θα συμβάλλει στη σύγκλιση των πολύ-συμμετοχικών ομάδων δίνοντας μια πρακτική εικόνα στο πώς δύνανται να αλληλοσυμπληρωθούν και να συνδυαστούν τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα προς εξοικονόμηση χρόνου, κόστους, αλλά και επίτευξης καλύτερης αποτελεσματικότητας και θέσης των βέλτιστων KPIs. Επίσης, θα βοηθήσει τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς συμβούλους στο να σχεδιάσουν αποτελεσματικότερα τέτοιου είδους προγράμματα κατόπιν κατανόησης των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων τους βάσει τις επίδρασης τους πάνω στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται.

Η παρακολούθηση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως Live streaming και τα μέλη του ΣΕΠΕ επωφελούνται έκπτωσης 10% στο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τον τρόπο συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη σελίδα του προγράμματος εδώ ή να επικοινωνήσουν με τους διοργανωτές: e-mail: edu@nb.org, τηλ. 210 3678951.