Δημόσια Διαβούλευση διακήρυξης ''Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος N-VIS - Φάση 2''

Σας ενημερώνουμε ότι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το τεύχος διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του έργου ''Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος N-VIS - Φάση 2''. Το έργο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα του “Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου 2014-2020” και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των €2.500.000,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ €2.016.129,03).

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη 2 Μαΐου 2019.

Η καταχώρηση παρατηρήσεων/σχολίων των οικονομικών φορέων πραγματοποιείται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.mfa.gr/ypiresies-gia-epiheiriseis/dimosioi-diagonismoi-diavouleyseis/

Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια/παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: eysxep@mfa.gr της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εξωτερικών, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έγγραφο ''ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ N-VIS 2019''.