Δημιουργία πύλης ενημέρωσης για το έργο PLC-PROG στο portal του ΣΕΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι στο portal του ΣΕΠΕ (www.sepe.gr) δημιουργήθηκε εδική σελίδα προκειμένου οι επιχειρήσεις – μέλη να μπορούν να ενημερώνονται για τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά της PLC τεχνολογίας. καθώς και για τα αποτελέσματα του έργου PLC-PROG (www.sepe.gr/gr/plc-prog).


Το έργο PLC-PROG χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα την πρόσκληση: FP7 "Horizontal Research Activities Involving SMEs", η οποία  στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνικών λύσεων για την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η εφαρμογή εστιάζεται στον τομέα των αυτοματισμών.

Το έργο υλοποιείται από κοινοπραξία φορέων, η οποία αποτελείται: Από 3 Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα Ανάπτυξης (RTDs): τον συντονιστή την εταιρεία LABOR (http://www.labor-eu.net), το Τμήμα Ηλεκτρολόγων του Πολυτεχνείου της Βαλένθια (UPV) (www.upv.es) και το Ισπανικό Ερευνητικό Κέντρο ΙΤΤ (www.cric.cat), Συνδέσμους (GΑΙΑ, BPF και ΣΕΠΕ) και 3 τελικούς χρήστες βιομηχανικών εταίρων (DOTSOFT, ΜΙΚΟΝ και Logitek), που αντιπροσωπεύουν τον τομέα της αυτοματοποίησης.

Ο ΣΕΠΕ συμμετέχει στο πρόγραμμα ως εταίρος με ρόλο στις δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναζητήσετε στο portal του ΣΕΠΕ, στη διεύθυνση: www.sepe.gr/gr/plc-prog ή/και στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.plc-prog.eu/.