Διαδικτυακή Υπηρεσία Άρθρου 39α από την ΑΑΔΕ

Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΑΔΕ έχει αναπτύξει μια διαδικτυακή υπηρεσία (web service) για να υποστηρίξει τις αγοραπωλησίες αγαθών (κινητά, ταμπλέτες, φορητοί υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών) που διενεργούνται στα πλαίσια της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.. 

Συγκεκριμένα, με τη χρήση της Υπηρεσίας 39α, θα παρέχεται στον πωλητή η δυνατότητα να επιβεβαιώνει online την ιδιότητα του “αγοραστή” ως υποκειμένου με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του, στα πλαίσια εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α.. Περαιτέρω ο αγοραστής μπορεί να ορίζει εκπροσώπους για να διενεργήσουν τις αγορές και να διαχειρίζεται τις συναλλαγές του.

Η τεκμηρίωση της Υπηρεσίας 39α είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ:
https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/fpa/yperesia-arthroy-39a 

Στη φάση της παραγωγικής λειτουργίας θα έχει εκδοθεί και η σχετική κανονιστική απόφαση.