Αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ψηφιακή βιομηχανία από τον ΣΕΠΕ και τον DIGITALEUROPE

Αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην ψηφιακή βιομηχανία από τον ΣΕΠΕ και τον DIGITALEUROPE

Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι

Η κρισιμότητα των εξελίξεων, καθώς και τα σημαντικά ζητήματα που έχουν προκύψει από την εξάπλωση του κορωνοϊού, επέβαλαν από την πρώτη στιγμή στον ΣΕΠΕ να συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις στην καλύτερη δυνατή διαχείριση των ιδιαίτερων προβλημάτων και θεμάτων, που αντιμετωπίζει τόσο ο κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και η ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία πλήττουν με σφοδρότητα και τις επιχειρήσεις του κλάδου ΤΠΕ, προκαλώντας σειρά προβλημάτων ζωτικής σημασίας για την καθημερινή τους λειτουργία. Παράλληλα, ο προγραμματισμός των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της, συνεχίζει να επικεντρώνεται στην πανδημία του covid-19.

Ο ΣΕΠΕ, ως Μέλος του DIGITALEUROPE (European Digital Technology Industry Association - Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ψηφιακής Τεχνολογίας) συμμετείχε στην Πανευρωπαϊκή προσπάθεια συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στις εταιρίες του κλάδου, το εύρος των συνεπειών αυτών, αλλά και τη διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο DIGITALEUROPE προχώρησε σε έρευνα για τη συλλογή πληροφοριών, ώστε να αξιοποιηθούν στην επικοινωνία με τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 634 εταιρίες του κλάδου απ’ όλη την  Ευρώπη ενώ, μέσω του ΣΕΠΕ, συμμετείχαν και εταιρίες τεχνολογίας από την Ελλάδα, συμβάλλοντας στη συλλογή των σχετικών στοιχείων.

Ταυτόχρονα, βάσει της έρευνας διαμορφώθηκαν και οι προτάσεις του κλάδου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της εξάπλωσης του COVID-19. Οι συστάσεις έχουν αναπτυχθεί με τη συμβολή των μελών, καθώς και της Εκτελεστικής Συμβουλευτικής Ομάδας του DIGITALEUROPE και παρουσιάστηκαν σε συναντήσεις με τον Επίτροπο Breton, καθώς και με την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Vestager.

Παρακάτω θα βρείτε τα συνολικά αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής έρευνας του DIGITALEUROPE, καθώς και τις προτεινόμενες συστάσεις που προέκυψαν από την έρευνα.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας.