1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Ψηφιακή Καινοτομία στο Δημόσιο από τον Κόμβο Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GR digiGOV-innoHUB

Σας ενημερώνουμε ότι ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση GRdigiGOV-innoHUB, που συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), απευθύνει την 1η πρόσκληση υποβολής ψηφιακών λύσεων σε καινοτόμες ΜμΕ επιχειρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση καίριων θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στις σχέσεις τους με τη Δημόσια Διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση απευθύνεται σε Νεοφυείς και MμΕ επιχειρήσεις που διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), την κυβερνοασφάλεια και το 5G, για να υποβάλλουν προτάσεις στους τομείς:

  1. Πολυγλωσσική πρόσβαση στο gov.gr
  2. Ψηφιακός βοηθός του πολίτη
  3. Τεχνητή Νοημοσύνη στη Δικαιοσύνη
  4. Ψηφιακή πρόσβαση ατόμων με αναπηρία
  5. Αντιμετώπιση των προβλημάτων και επιπτώσεων από τις πρόσφατες καταστροφές

Ο Κόμβος GR digiGOV-innoHUB θα παρέχει στους συμμετέχοντες  τις απαιτούμενες υπηρεσίες, τεχνογνωσία και υποδομές για την ολοκλήρωση των προτεινόμενων λύσεων  και θα αξιολογεί σε ενδιάμεσα στάδια την εξέλιξη της ετοιμότητας της λύσης, αλλά και την ψηφιακή ωριμότητα των φορέων που εμπλέκονται, ώστε να διαμορφώνεται πρόγραμμα ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων και μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Η ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης παρατείνεται έως τις 14/12/2023 στις 15:00.

Το πλήρες κείμενο της 1ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Πατήστε ΕΔΩ για τη δήλωση συμμετοχής.