Ομάδες Εργασίας

Λειτουργούν, επίσης, Ομάδες Εργασίας για τα εξής θέματα:

  • Ηλεκτρονικά Βιβλία MyData 
  • Ψηφιακές Εξετάσεις ΑΣΕΠ 
  • Ψηφιακή Μέριμνα