Επιτροπή Επικοινωνιών

Δραστηριότητα: Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της αγοράς Τηλεπικοινωνιών - Παρακολούθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της πολιτείας για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες - Ενσωμάτωση των Κοινοτικών οδηγιών στην Ελληνική Αγορά που αφορούν στις τηλεπικοινωνίες.

Πρόεδρος: Ελένη Παπαδοπούλου, VODAFONE
Αντιπρόεδρος: Άννα Θωμαΐδου, WIND HELLAS
Γραμματέας: Γιάννης Λουσίδης, NOVA

Τακτικά μέλη

  1. Άννα Θωμαϊδου, WIND HELLAS, Regulatory Analyst
  2. Γιάννης Λουσίδης, NOVA, Υπεύθυνος Δημοσίων Έργων
  3. Άννα - Αθανασία Ματσούκα, ΟΤΕ, Προϊσταμένη Υποδ/νσης Ρυθμιστικής Στρατηγικής Υπηρεσιών
  4. Ελένη Παπαδοπούλου, VODAFONE, Senior Regulatory Analyst

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2021 - 2023