Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας 2021 - 2023

Ο ΣΕΠΕ την περίοδο 2021 - 2023 έχει συστήσει τις παρακάτω επιτροπές:

Λειτουργούν, επίσης, Ομάδες Εργασίας για τα εξής θέματα:

  • Ηλεκτρονικά Βιβλία MyData 
  • Ψηφιακές Εξετάσεις ΑΣΕΠ 
  • Ψηφιακή Μέριμνα 
  • Πνευματικά Δικαιώματα 
  • Ψηφιακή Κάρτα 
  • Ψηφιακός Πολιτισμός 
  • Μετασχηματισμός ΟΤΑ 
  • Απόσυρση Ηλεκτρικών Συσκευών