Επιτροπή Επικοινωνιών

Δραστηριότητα: Σχεδιασμός δράσεων και προτάσεων για αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας σε παραγωγικούς τομείς/ κάθετες αγορές της ελληνικής οικονομίας - Προτάσεις και θέσεις στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ατζέντας 2020 και της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Πρόεδρος της επιτροπής: Ηλίας Κωτσόπουλος, ΟΤΕ

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Γκάτσος, WIND HELLAS
Γραμματέας: Κατερίνα Μανέλη, VODAFONE

Τακτικά μέλη

  1. Βασίλης Γκάτσος, WIND HELLAS, Carrier & Wholesale Services, Senior Manager
  2. Ηλίας Κωτσόπουλος, ΟΤΕ, Υποδιευθυντής Ρυθμιστικής Στρατηγικής Αγορών
  3. Κατερίνα Μανέλη, VODAFONE, Regulatory Manager
  4. Βασίλης Προσύλης, FORTHNET, Διεύθυνση Εταιρικών Πελατών

Παρατηρητής

  1. Βασιλική Γάλλου, VODAFONE, Legal Manager

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2019 - 2021