Επιτροπή Επικοινωνιών

Δραστηριότητα: Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της αγοράς Τηλεπικοινωνιών - Παρακολούθηση των νομοθετικών πρωτοβουλιών της πολιτείας για την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες - Ενσωμάτωση των Κοινοτικών οδηγιών στην Ελληνική Αγορά που αφορούν στις τηλεπικοινωνίες.

Πρόεδρος: Ηλίας Κωτσόπουλος, ΟΤΕ
Αντιπρόεδρος: Βασίλης Γκάτσος , WIND
Γραμματέας: Γεώργιος Μπελεσιώτης, VODAFONE
  1. Γιώργος Αθηαινίτης, CYTA, Βοηθός Γενικός Διευθυντής
  2. Βασίλης Γκάτσος, WIND, Carrier & Wholesale Services Senior Manager
  3. Ηλίας Κωτσόπουλος, ΟΤΕ, Υποδιευθυντής Ρυθμιστικής Στρατηγικής Αγορών
  4. Γεώργιος Μπελεσιώτης, VODAFONE, Senior Public Policy Analyst