Ομάδα Εργασίας Χρηματοδοτικών & Επενδύσεων

Δραστηριότητα: Διαμόρφωση θέσεων για τις ιδιωτικές επενδύσεις και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Προτάσεις και θέσεις για τις οικονομικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Μέλη

  1. Παναγιώτα Αθανασούλα, GLOBO TECHNOLOGIES, CFO 
  2. Σπύρος Ανδριόπουλος, ABOUTNET, Υπηρεσίες internet
  3. Γιάννης Γιαννίτσιος, DATACON, Διευθύνων Σύμβουλος
  4. Ανδρονίκη Δραγώτα, BYTE COMPUTER, Στέλεχος Οικονομικών Υπηρεσιών
  5. Νίκος Μελισσουργός, HEWLETT PACKARD, Account Manager Enterprise Group
  6. Μαρία  Μπούρα, ERICSSON HELLAS, Head of Strategy, Marketinng & Communicationss, SE Europe
  7. Δημήτρης Τασιάς, ERICSSON HELLAS, Account Manager
  8. Γιάννης Τσόγκρης, SINGULARLOGIC, Head of Health & Insurance Enterprise accounts