Ομάδα Εργασίας Εξωστρέφειας

Δραστηριότητα

Σχεδιασμός δράσεων και προτάσεων για τη δημιουργία νέων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων ΤΠΕ στην παγκόσμια αγορά.

Μέλη

  1. Γιώργος Αθηαινίτης, CYTA HELLAS, Βοηθός Γεν. Διευθυντής & Δ/ντης Εξυπηρέτησης Πελατών
  2. Πέτρος Γεωργακόπουλος, BYTE COMPUTER, Sales Executive
  3. Θέμης Γιοβανούδης, SINGULARLOGIC, Head, Sales N. Greece
  4. Αντρέας Διαμαντέας, INTRASOFT INTERNATIONAL, Director Τραπεζικών Λύσεων
  5. Ιωάννης Καρδούλης, GLOBO TECHNOLOGIES, Project Officer for EC Projects
  6. Αντιγόνη Κοτσώνη, SOFTONE, Business Development Director
  7. Μιχάλης Μπακούρης, ENTERSOFT, International Business Development Director
  8. Γιώργος Μπορέτος, SINGULARLOGIC, Διευθυντής Marketing & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, Software Division