Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Δραστηριότητα: Σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση έργων του δημόσιου τομέα • Παρακολούθηση των εργασιών και των νομοθετικών πρωτοβουλιών της πολιτείας για τις διαδικασίες των προμηθειών του δημοσίου τομέα.

Πρόεδρος της Επιτροπής: Δημήτρης Βασιλόπουλος, INTRASOFT INTERNATIONAL
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σμυρνιός, UNISYSTEMS
Γραμματέας: Στέφανος Διονυσόπoυλος, ORACLE HELLAS.

Τακτικά Μέλη

 1. Γιάννης Αναστασάκος, SPACE HELLAS, Διευθυντής Έργων
 2. Βασιλική Βασιλειάδου - Χρήστου, HEWLETT PACKARD, Public Sector Sales Manager Enterprise Group
 3. Δημήτρης Βασιλόπουλος, INTRASOFT INTERNATIONAL, Senior Sales & Business Development Manager
 4. Στέφανος Διονυσόπουλος, ORACLE HELLAS, Sales Senior Manager
 5. Αριστόδημος Θωμόπουλος, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Partner
 6. Φωτής Καλαμαντής, FORTHNET/FORTH CRS, Διευθυντής Δημοσίου Τομέα
 7. Γρηγόρης Κοτσικάρης, iKNOWHOW, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
 8. Θεόδωρος Μιχαήλ, COSMOS CONSULTING, Γενικός Διευθυντής Δημοσίου Τομέα
 9. Νίκη Μπουλιγαράκη, GLOBO TECHNOLOGIES, Presales & Project Management Director
 10. Πάνος Ξενάκης, BYTE COMPUTER, Sales Supervisor - Public Sector
 11. Δημήτρης Παρίσης, SINGULARLOGIC, Commercial Unit Manager Public Sector
 12. Αλέξης Πελέκης, LOGICOM, Senior Sales Consultant
 13. Χρήστος Σμυρνιός, UNISYSTEMS, Διευθυντής Πωλήσεων Δημοσίου Τομέα
 14. Στέφανος Σπυριούνης, SAP HELLAS, Customer Solutions Manager/Public Services
 15. Δημήτρης Τασιάς, ERICSSON HELLAS, Account Manager
 16. Κωνσταντίνος Χρήστου, HUAWEI TECHNOLOGIES, Sales Manager-Enterprise Business Group.

Παρατηρητές

 1. Μέντωρ Δρακούλης, LOGICOM, Εμπορικός Διευθυντής
 2. Μαρία Μπούρα, ERICSSON HELLAS, Head of Strategy, Marketinng & Communicationss, SE Europe.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2015 - 2017