Ομάδα Εργασίας Λογισμικού

Δραστηριότητα: Θέματα Παραγωγής Λογισμικού

Μέλη

  1. Δήμος Βατικιώτης, ATCOM, General Manager
  2. Αντώνης Καραντώνης, SOFTONE TECHNOLOGIES, Εμπορικός Διευθυντής
  3. Σωτήρης Κούκιας, SCAN, Διευθυντής Πωλήσεων
  4. Γιάννης Μικρογιαννάκης, SINGULARLOGIC, General Manager Vendor Division
  5. Θεόδωρος Νικολόπουλος, UNISYSTEMS, Division Manager
  6. Σπύρος Πέννας, PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES, COO, Member of the BoD
  7. Βασίλειος Στυλιανίδης, UNIXFOR ΑΒΕΕ, Διευθύνων Σύμβουλος
  8. Νικόλαος Τσαλίκης, ALTEC SOFTWARE, Διευθυντής R&D
  9. Γιάννης Τσιμτσιλής, INTRASOFT INTERNATIONAL, Διευθυντής Τραπεζικών Λύσεων & Υπηρεσιών
  10. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, DIS, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2013 - 2015