Επιτροπή Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Δραστηριότητα: Θέματα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Πρόεδρος της Επιτροπής: Αλέξης Δρυμιώτης, SINGULARLOGIC
Αντιπρόεδρος: William Δράκος, INFORMATION SYSTEMS IMPACT
Γραμματέας: Δημήτρης Πλαγιάννης, MELLON TECHNOLOGIES.

Τακτικά Μέλη

 1. Britta Balden, RETAIL LINK, Διευθύνουσα Σύμβουλος
 2. Άγγελος Αναγνώστου, SOFT ONE TECHNOLOGIES, Δ/ντής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Συνεργασίας
 3. Απόστολος Ανδρίκος, BYTE COMPUTER, Σύμβουλος Πληροφορικής
 4. William Δράκος, INFORMATION SYSTEMS IMPACT, Managing Director
 5. Αλέξης Δρυμιώτης, SINGULARLOGIC, Strategic & Business Development
 6. Δημήτρης Κοντούλης, DIS, Τεχνικός Διευθυντής
 7. Νικόλαος Κουτρούπης, ΕΛΜΗSYSTEMS, Εμπορικός Διευθυντής
 8. Βασίλειος Κωτσής, ORACLE HELLAS, ERP Principal Sales Consultant
 9. Βασίλειος Μελετιάδης, ADACOM, Σύμβουλος Συμμόρφωσης
 10. Δημήτρης Πατέλης, VELLUM, Διευθυντής Έργων & Υπηρεσιών
 11. Δημήτρης Πλαγιάννης, MELLON TECHNOLOGIES, Corporate Strategy Advisor
 12. Κωνσταντίνος Τζελέπης, INTRASOFT INTERNATIONAL, Sales Manager, Public Sector SE Europe
 13. Αλκιβιάδης Τρίγκας, BE BUSINESS EXCHANGES, Managing Director
 14. Αργύρης Τσακνής, EPSILON NET, Διευθυντής Μεγάλων Έργων
 15. Νικόλαος Τσαλίκης, ALTEC SOFTWARE, Διευθυντής R&D.

Παρατηρητής
 1. Θεόδωρος Πούλιας, UNISYSTEMS, Business Solutions Department Manager.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2013 - 2015