Επιτροπή Έργων Ιδιωτικού Τομέα

Δραστηριότητα:
Σχεδιασμός Δράσεων στα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ • Κρατικές Ενισχύσεις • Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη.
Πρόεδρος της Επιτροπής: Κωνσταντίνος Τσακάλης, INFO QUEST AEBE
Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, SYSCOM AE
Γραμματέας: Ιωάννης Γιαννίτσιος, DAΤΑCON ΑΕ. 

Τακτικά Μέλη
 1. Παντελής Βουτσάς, Διευθυντής Προγράμματος και Διευθυντής Έργων, DD Synergy Hellas AE
 2. Δημοσθένης Γεωργακόπουλος, Πρόεδρος ΔΣ, SYSCOM AE
 3. Ιωάννης Γιαννίτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος, DAΤΑCON AE
 4. Κώστας Ζαλαχώρης, Διευθυντής Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα, PC SYSTEMS AE
 5. Μάνος Λαγουρός, Υπεύθυνος Μεγάλων Πελατών, Microsoft Hellas
 6. Νικόλαος Κουτρούπης, Εμπορικός Διευθυντής, ΕΛΜΗ SYSTEMS AE
 7. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής, ΒΥΤΕ COMPUTER ABEE
 8. Μαρία Μεταξογένη, Wide Format Marketing Products Manager, XEROX HELLAS
 9. Αλέξανδρος Μπεχράκης, Διευθυντής Πωλήσεων Ιδιωτικού Τομέα, CISCO SYSTEMS HELLAS SA
 10. Γεώργιος Μπορέτος, Marketing/ Business Dev. Director Software Division, SINGULARLOGIC SA
 11. Ιωάννης Ρόβης, Διευθύνων Εταίρος, ΒΕΛΛΟΥΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
 12. Μιχάλης Σαρικλής, Marketing & Sales Director, IRIDO TECHNOLOGY ΕΠΕ 
 13. Νικόλαος Σαχίνης, Εμπορικός Διευθυντής Νοτίου Ελλάδος, ENTERSOFT AE
 14. Κωνσταντίνος Τσακάλης, Διευθυντής Πωλήσεων Retail & Product Marketing Manager, INFO QUEST AEBE.

Ακροατές - Παρατηρητές

 1. Κώστας Αγγελόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής, ALTEC ΑΒΕΕ
 2. Χρήστος Αδαμόπουλος, Senior Manager Sales, ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 3. Erez Braun, Business Development Director, PRINTEC GROUP
 4. Περικλής Αργυρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής, SingularLogicAE
 5. Αλέξης Βαρελάς, Senior Officer, BE - BUSINESS EXCHANGES AE
 6. Στάθης Βωβός, Retail Commercial Director, HELLAS ON LINE
 7. Δημήτρης Γαγανέλης, Business Development, SoftOne
 8. Αλέξανδρος Ζαχαρής, Εμπορικός Διευθυντής, SYNET SA
 9. Χρήστος Παπανικολάου, Solutions Specialist, Microsoft Hellas
 10. Αλέξης Πελέκης, Sales Manager, SPACE HELLAS AE
 11. Βαγγέλης Πιπιτσούλης, Αναπληρωτής Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής , MARAC Electronics SA
 12. Παύλος Τζιώρκας, Γενικός Διευθυντής Νέων Τεχνολογιών, INTELLISOLUTIONS ΑΕ
 13. Γεώργιος Χατζής, Διευθυντής Marketing, ΤΕLLAS AE
 14. Φώτης Ψωμαδέλλης, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης, ΑΝΚΟ SA.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2007 - 2009