Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Δραστηριότητα:
Παρακολούθηση δράσεων στο Γ' ΚΠΣ • Διαμόρφωση θέσεων για την ανάπτυξη περιεχομένου και εφαρμογών στο Internet • Διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της αγοράς Τηλεπικοινωνιών • Ενσωμάτωση των Κοινοτικών οδηγιών στην Ελληνική Αγορά.

Πρόεδρος της Επιτροπής: Ανδρέας Πολυκάρπου, EQUANT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
Γραμματέας: Μιχαήλ Τσαγκατάκης, FORTHNET AE.

Τακτικά Μέλη
 1. Χαράλαμπος Δ. Βογιατζής, Διευθυντής Ρυθμιστικών Υποθέσεων, LANNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
 2. Σπύρος Ζάχος, Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, ΟΤΕ ΑΕ
 3. Ιωάννης Καβακλής, Business Development Manager, ACN ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ALTEC AE
 4. Μαρία Καίνη, Υπεύθυνη Επενδυτικών Σχέσεων, VODAFONE GREECE
 5. Κωνσταντίνα Κούβελου, Regulatory Affairs Officer, TELLAS ΑΕ
 6. Νικόλαος Κωσταράς, Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής, STET HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ
 7. Γεώργιος Νικολούδης, Country Manager, MCI WORLDCOM TELECOMMUNICATIONS ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ
 8. Αλέξανδρος Παπασπυρίδης, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων Τηλεπικοινωνιακών Φορέων, VIVODI TELECOMMUNICATIONS AE
 9. Ανδρέας Πολυκάρπου, Διευθύνων Σύμβουλος, EQUANT ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 10. Μιχαήλ Τσαγκατάκης, Διευθυντής Νομικών & Κανονιστικών Υποθέσεων, FORTHNET AE
 11. Χρήστος Χριστόπουλος, Διευθυντής Πληροφορικής, COSMOTE AE.
Ακροατές - Παρατηρητές
 1. Έλενα Κοπάνου, Information & Communications Marketing Manager, ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ
 2. Χρήστος Τριζόγλου, SAP HELLAS AE.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2003 - 2005