Επιτροπή Ερευνας & Ανάπτυξης

Δραστηριότητα: Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη σε διεθνές και εθνικό επίπεδο • Εποπτεία των έργων που μετέχει ο ΣΕΠΕ.

Μέλη

 1. Αναστασία Γαρμπή, Διευθύντρια Τομέα Έρευνας & Τεχνολογίας, EXODUS ΑΕ
 2. Δρ. Κώστας Δαβαράκης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΣΥΣΤΕΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
 3. Δημήτρης Δρίτσας, Γενικός Διευθυντής, SYMMETRICS AE
 4. Γεώργιος Καραντώνης, Director, Operations, VELTI
 5. Νίκος Κοσκινάς, Διεύθυνση Ανάπτυξης, ALTEC ABEE
 6. Αντώνης Λυραντωνάκης, Διευθυντής Ανάπτυξης Προϊόντων & Υπηρεσιών, ΟΤΕNET ΑΕ
 7. Γιάνκος Μαυρόπουλος, Product Manager Network, ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ
 8. Στέλιος Παντελόπουλος, Διευθυντής Συγχρηματοδοτουμένων Προγραμμάτων, ΔΕΛΤΑ - SINGULAR AE
 9. Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Τεχνικός Διευθυντής, COMPUTER PROJECT AE
 10. Δρ. Νίκος Πρόνιος, Διευθυντής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, INTRACOM AE
 11. Δρ. Πολυχρόνης Τζερεφός, Senior Project Manager, MELLON TECHNOLOGIES SA
 12. Περικλής Τσαχαγέας, Διευθύνων Σύμβουλος, SENA AE
 13. Δρ. Αντώνης Ψύχας, Σύμβουλος ΔΣ
 14. Δρ. Φώτης Ψωμαδέλλης, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης, ΑΝCO AE.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2001 - 2003