Επιτροπή Κοινωνία της Πληροφορίας

Δραστηριότητα: Σχεδιασμός, διαχείρηση και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του Ε. Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", καθώς μεγάλων έργων του δημόσιου τομέα.

Μέλη

 1. Ανέστης Δούμας, Marketing - Business Development Manager, SINGULAR AE
 2. Μέντωρ Δρακούλης, Διευθυντής Πωλήσεων Δημόσιου Τομέα, MICROSOFT ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 3. Αθανάσιος Ζαφειρόπουλος, Διευθυντής Δημόσιου Τομέα, PC SYSTEMS AE
 4. Γιώργος Ζενζεφίλης, Διευθυντής Marketing Corporate Accounts, INTRASOFT AE
 5. Παναγιώτης Καψάλης, Sales Director, ORACLE HELLAS AEE
 6. Θεόδωρος Μιχαήλ, Διευθυντής Πωλήσεων Δημόσιου Τομέα, UNISYSTEMS AEE
 7. Νίκος Μπεζεριάνος, Διευθυντής Μεγάλων Έργων, BYTE COMPUTERS ABEE
 8. Στέλιος Μπέης, Πρόεδρος Δ.Σ. , 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
 9. Φώτης Σακελλάρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΒΑΣΙΣ ΑΕΕ
 10. Ευάγγελος Πορής, Γενικός Διευθυντής, SYSWARE AE
 11. Παναγιώτης Χελιώτης, Alliance & Contract Manager, INFO-QUEST ABEE.

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2001 - 2003