Επιτροπή Πνευματικών Δικαιωμάτων

Επιτροπή Πνευματικών Δικαιωμάτων

Δραστηριότητα: Παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τα Πνευματικά Δικαιώματα των δημιουργών σε σχέση με τον τομέα των Νέων Τεχνολογιών  Επεξεργασία και προώθηση των θέσεων του κλάδου για τα πνευματικά δικαιώματα  Συντονισμός και προγραμματισμός των παρεμβάσεων του ΣΕΠΕ προς όλους τους αρμόδιους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τακτικά Μέλη

 1. Άρης Αριδάς, Financial Controler, INFO-QUEST ΑΕ
 2. Νίκος Βεζυργιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, BSI AE
 3. Γιάννης Βραδής, Νομικός Σύμβουλος, ΣΕΠΕ
 4. Ευάγγελος Γκέγκιος, Πρόεδρος ΔΣ, Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής, XEROX HELLAS AEE
 5. Βασίλειος Ζήβας, Aντιπρόεδρος, INTERSYS AE
 6. Χρυσούλα Θεοφανοπούλου, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AE
 7. Γιώργος Κουκοβίνος, Οικονομικός Σύμβουλος, ΣΕΠΕ
 8. Ανδρέας Κουταλίδης, Διευθυντής Πνευματικών Δικαιωμάτων, INTRACOM AE
 9. Δημήτρης Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής, ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ
 10. Ευάγγελος Παπαλάμπρου, Νομικός Συνεργάτης, ΣΕΠΕ
 11. Φώτης Παπαντωνίου, Νομικός Σύμβουλος, MELLON TECHNOLOGIES ΑΕ
 12. Βίκυ Ρετζέπη, License Compliance Manager, MICROSOFT ΕΛΛΑΣ ΑΕ
 13. Όθων Στάχτιαρης, Νομικός Σύμβουλος, HEWLETT-PACKARD HELLAS
 14. Ιωάννης Σώλος, Νομικός Σύμβουλος, ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ
 15. Στέλιος Χαριτάκης, Γενικός Διευθυντής, EXODUS AE.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2001 - 2003