Επιτροπή Ανθρώπινων Πόρων

Επιτροπή Ανθρώπινων Πόρων

Δραστηριότητα: Ασχολείται με τα επαγγέλματα που αφορούν τον κλάδο, την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την απασχόληση.

Μέλη

 1. Πέτρος Βασάκος, HR Manager, ΔΕΛΤΑ - SINGULAR ΑΕ
 2. Γιώργος Βιδάλης, Γενικός Διευθυντής, SMART SERVICES AE
 3. Σπύρος Δήμου, Διευθυντής Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, OTENET AE
 4. Σάββας Ζέρβας, Σύμβουλος Διοίκησης, COMPUTER PROJECT AE
 5. Carmen Garces, Human Resources Director, Greece & Adriatic Region, ORACLE ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ
 6. Δρ. Όλγα Καμπαξή, HR Manager, UNISYSTEMS AE
 7. Ιωάννης Κουλιεράκης, Γενικός Διευθυντής, INTERFACE SA
 8. Nικόλαος Μακρυπλίδης, Γενικός Διευθυντής, ΟΜΗΡΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 9. Αχιλλέας Μπακάρος, Human Resources, ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ
 10. Ντεμίνα Πολυταρίδη, Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού, TRANSCREDIT INTERNATIONAL HELLAS SA
 11. Κωνσταντίνος Τσίμας, Διευθυντής Εκπαιδευτικού, ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 2001 - 2003