ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2008

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2008

Έναρξη 12:00 - Λήξη 17:00
Θεσσαλονίκη

Η μελλοντική εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού προγράμματος ηλεκτρονικών δεξιοτήτων θα είναι το κύριο θέμα του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων 2008, με τίτλο «Implementing a long term e-skills strategy in Europe» (Η εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες στην Ευρώπη), που θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Cedefop στη Θεσσαλονίκη στις 9-10 Οκτωβρίου 2008.

Το συνέδριο, που διοργανώνει από κοινού το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την οργάνωση των εργοδοτών στον τομέα της πληροφορικής e-Skills Industry Leadership Board, θα συγκεντρώσει εμπειρογνώμονες από κυβερνήσεις, κοινωνικούς εταίρους και πανεπιστήμια. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν παραδείγματα καλών πρακτικών και πρότυπων έργων στον τομέα της πληροφορίας και επικοινωνίας.   

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν, κατόπιν προσκλήσεως. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στο συνέδριο στο http://eskills.cedefop.europa.eu/conference2008/.  Οι εγγραφές θα κλείσουν στις 30 Ιουνίου 2008. 

Βάση των συζητήσεων του συνεδρίου θα αποτελέσει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ηλεκτρονικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα: ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης» (7 Σεπτεμβρίου 2007) καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου των Υπουργών σχετικά με την μακροπρόθεσμη στρατηγική, που υιοθετήθηκαν στις 22-23 Νοεμβρίου 2007.

Cedefop

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σκοπός του είναι να στηρίζει και να προάγει την διαμόρφωση ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Ιστοσελίδα του Cedefop: www.cedefop.europa.eu