Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών & Καινοτομιών

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών & Καινοτομιών

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
Ιωάννινα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΕΣΜ)
HELLENIC SOCIETY FOR SYSTEMIC STUDIES (HSSS)
Full Member of IFSR     
http://www.hsss.gr

4 o  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
4 th  NATIONAL CONFERENCE
http://www.hsss.gr/2008ioannina


Αξιότιμοι κυρίες, κύριοι,

Η Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) πραγματοποιεί το 4ο Εθνικό της Συνέδριο με διεθνείς συμμετοχές σε συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα Ιωάννινα (29-31 Μαϊου 2008) και σας προσκαλούμε στο Συνέδριο αυτό.

Τίτλος Συνεδρίου :
Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών & Καινοτομιών

Παρακαλούμε η Αποστολή Περιλήψεων μέχρι 15-04-2008

Ειλικρινώς,
Γεώργιος Αγγελής,
Γραμματέας ΕΕΣΜ.

Dear Ladies and Gentlemen,

The Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS) organizes its 4th. National Conference with intermational contributions and co-organization with the University of Ioannina at Ioannina-Greece (29-31 of May, 2008). We invite you to participate in this Conference.

The Title of the Conference is:
Systems for Management Information and Innovation

Please send your Abstract up to 15th. of April, 2008

Yours faithfully,
George Aggelis,
HSSS Secretary.