ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Τουρισμός»

Εντός Ελλάδας

Image not found

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Τουρισμός»

Έναρξη 09:00 - Λήξη 18:00
2
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), προετοιμάζει και συντονίζει τη διοργάνωση του συνεδρίου με τίτλο «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Τουρισμός», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2007, στο Συνεδριακό Κέντρο Expo Athens, στην Ανθούσα, παράλληλα με τη μεγαλύτερη έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας dte-Digital Technology Expo 2007 (8-11 Νοεμβρίου 2007).

http://www.ict-etourism.gr/default.asp?pid=20&la=1