Συνέδριο με θέμα: «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ενσωμάτωσης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

Συνέδριο με θέμα: «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ενσωμάτωσης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Έναρξη 10:00 - Λήξη 17:00
Αθήνα - Μαρούσι

Ο Δήμος Αμαρουσίου ως Αντιπρόεδρος του Φόρουμ της Κοινωνίας της Γνώσης (KSF) του Δικτύου Πόλεων EUROCITIES διοργανώνει το Συνέδριο με θέμα: «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ενσωμάτωσης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση», από τις 22 έως 25 Οκτωβρίου 2008, στο Μαρούσι (επισυνάπτεται σχετικό πρόγραμμα).

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να τονίσει την σημασία της χρήσης των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαχέοντας συγχρόνως τις καλές πρακτικές οι οποίες συμβάλλουν σε μία πιο αναπτυγμένη, ενεργή, καινοτόμα και παραγωγική Κοινωνία της Γνώσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φόρουμ της Κοινωνίας της Γνώσης (KSF) του Δικτύου EUROCITIES αριθμεί σήμερα 104 μέλη και στοχεύει στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://e-inclusion.maroussi.gr/.

Πρόγραμμα
Πρόσκληση