Συνέδριο με θέμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2003, με τη συνεργασία του ΣΕΠΕ

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

Συνέδριο με θέμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2003, με τη συνεργασία του ΣΕΠΕ

Έναρξη 08:00 - Λήξη 21:00
Αθήνα
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΣΚτΠ) με στόχο την παράλληλη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ατόμου, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ασφάλεια των πληροφοριακών - επικοινωνιακών συστημάτων και ηλεκτρονικών συναλλαγών συνδιοργανώνουν σε συνεργασία με το ΣΕΠΕ Συνέδριο με θέμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στις 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2003 στην Αθήνα (ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7, Αθήνα).

Κατά την διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, Έλληνες και ξένοι ειδήμονες στις τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Προστασίας των προσωπικών δεδομένων θα παρουσιάσουν εργασίες τους και θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους στον συγκεκριμένο τομέα με κύριο στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι η περαιτέρω διασφάλιση των δικαιωμάτων του ατόμου υπό τις σημερινές συνθήκες συνεχή εξέλιξη των συστημάτων, ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την προστασία των δικαιωμάτων του ατόμου, ο ρόλος και τα όρια των ΜΜΕ στην Κοινωνία της Πληροφορίας, η θωράκιση της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, η αυτοματοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης με παράλληλη εγγύηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η κατοχύρωση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου http://www.scis.aua.gr