Συνέδριο και Σεμινάριο του ΝΑΤΟ για ανάθεση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Εντός Ελλάδας

Image not found

Συνέδριο και Σεμινάριο του ΝΑΤΟ για ανάθεση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
2
Αγαπητές Κυρίες & Αγαπητοί Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στις 27 & 28 Νοεμβρίου 2006 πρόκειται να διεξαχθούν στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας NC3A του ΝΑΤΟ, συνέδριο και σεμινάριο για τις διαδικασίες ανάθεσης των έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΝΑΤΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.sepe.gr/category.asp?catid=064