«Σύγχρονες Εξελίξεις στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, Περιφερειακή Ανάπτυξη

Εντός Ελλάδας

Image not found

«Σύγχρονες Εξελίξεις στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών, Περιφερειακή Ανάπτυξη

Έναρξη 09:00 - Λήξη 19:00
Τρίπολη
Ο ΣΕΠΕ συνδιοργανώνει με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες Εξελίξεις στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και των Τηλεπικοινωνιών - Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη στις 28 και 29 Ιουνίου 2003. Κατά για τη διάρκειά της θα λειτουργήσει έκθεση τεχνολογικού εξοπλισμού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε κατ΄ευθείαν με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Α. Δημόπουλο, Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα τηλέφωνα: 210-6126731, 210 6126371 (και φαξ) ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: cdimop@med.uao.gr