ΣΕΠΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Εντός Ελλάδας

Image not found

ΣΕΠΕ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Έναρξη 12:00 - Λήξη 15:00
Ξενοδοχείο Intercontinental, (Λεωφ. Συγγρού 89 - 93), Αθήνα

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009, και ώρα 12:00

στo Ξενοδοχείο Intercontinental, (Λεωφ. Συγγρού 89 - 93),
αίθουσα Athenaeum Conference Centre

με θέμα:

Οικονομική Κρίση

και

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

που διοργανώνει

ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ

Πρόσκληση Συνέντευξης Τύπου | Σε μορφή .pdf