ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Εντός Ελλάδας

Image not found

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Έναρξη 09:00 - Λήξη 20:00
Λάρισα


Η ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010 στη Λάρισα,  Ημερίδα Ενημέρωσης & Κατάρτισης Δικαιούχων του Προγράμματος, με στόχο την πληροφόρηση των στελεχών σε θέματα που αφορούν το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, τις διαδικασίες υποβολής, ένταξης και υλοποίησης, χρηματοδότησης, πιστοποίησης, ολοκλήρωσης και ελέγχου των Πράξεων, το νομικό πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων και τις υποχρεώσεις τήρησης των αρχών Δημοσιότητας.

Την Ημερίδα θα προλογίσει ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού κ. Αντώνης Μαρκόπουλος.

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί στο Classical Larissa Imperial Hotel και απευθύνεται κυρίως στους φορείς με έδρα τις Περιφέρειες  Θεσσαλίας,  Ηπείρου και  Στερεάς Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να δηλώσουν συγκεκριμένα άτομα (2-3 ανά φορέα) με υποβολή του επισυναπτόμενου Εντύπου Δήλωσης Συμμετοχής  στα e-mail: vassopoulou@infosoc.gr & markoutsa@infosoc.gr ή μέσω FAX στο 210 37.22.499 & 210 37.22.479, έως τις 30 Νοεμβρίου 2010.

Η Ημερίδα υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης της ΕΥΔ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση «Κατάρτιση Δικαιούχων Πράξεων Ψηφιακής Σύγκλισης» και συγχρηματοδοτείται  κατά 80% από το ΕΤΠΑ και 20% από Εθνικούς Πόρους.