Πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

Πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Έναρξη 09:00 - Λήξη 15:00
Αθήνα

Την πρώτη Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Mικρομεσαίων Eπιχειρήσεων (ΜΜΕ) διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τις 6 έως τις 14 Μαΐου 2009. Στόχος είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη και η πληροφόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Μέσα από τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της Εβδομάδας ΜΜΕ, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, οι επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να συγκεντρώσουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα μέσα υποστήριξης που προσφέρει η ΕΕ στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η Εβδομάδα ΜΜΕ επιδιώκει να δημιουργήσει μια εταιρική σχέση ΕΕ-ΜΜΕ, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρώπη είναι πιο ισχυρή με ανταγωνιστικές ΜΜΕ, να κινητοποιήσει τις υπάρχουσες ΜΜΕ ώστε να διευρύνουν τις προοπτικές τους και να αναπτύξουν περαιτέρω τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους και να προσελκύσει περισσότερους νέους στην επιχειρηματικότητα.

Η κεντρική εκδήλωση στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαϊου 2009 στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΟΜΜΕΧ), το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την Κεντρική Ενωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, με την υποστήριξη του Εnterprise Europe Network-Hellas. Σχετικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από φορείς του Enterprise Europe Network - Hellas σε συνεργασία με άλλους τοπικούς φορείς στην περιφέρεια.

Η Εβδομάδα ΜΜΕ ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις ΜΜΕ να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να εμπνευστούν οι εν δυνάμει επιχειρηματίες να πάρουν τη μεγάλη απόφαση και να εργαστούν για την επίτευξη των φιλοδοξιών τους. Παρόλο που οι περισσότερες σχετικές εκδηλώσεις θα διοργανωθούν κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας ΜΜΕ, θα υπάρξουν εκδηλώσεις με σκοπό την πληροφόρηση, την αρωγή και τη διασύνδεση υπαρχόντων και εν δυνάμει επιχειρηματιών καθ' όλη τη διάρκεια του 2009. Παράλληλος στόχος είναι να βοηθηθούν αυτοί οι επιχειρηματίες ώστε να αναπτύξουν νέες ιδέες και να ωφεληθούν από εξατομικευμένες πληροφορίες και βοήθεια.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα ΜΜΕ συντονίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά οι περισσότερες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη διάρκεια της Εβδομάδας ΜΜΕ διοργανώνονται από επιχειρηματικές οργανώσεις, δίκτυα υποστήριξης, περιφερειακές και τοπικές αρχές και άλλους στις συμμετέχουσες χώρες. Η Εβδομάδα ΜΜΕ εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής του "Small Business Act", του πρώτου περιεκτικού πλαισίου πολιτικής που αφορά τις ΜΜΕ στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της.

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στον κόσμο. O κόμβος του δικτύου στην Ελλάδα, το Enterprise Europe Network-Hellas (www.enterprise-hellas.gr) αποτελείται από 16 φορείς, βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Πρόγραμμα και Δήλωση Συμμετοχής