Πρόσκληση στην Διαβούλευση του Ε.Π. ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨

Εντός Ελλάδας

Image not found

Πρόσκληση στην Διαβούλευση του Ε.Π. ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨

Έναρξη 09:00 - Λήξη 13:00
2
Αγαπητές Κυρίες & Αγαπητοί Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας διοργανώνει παρουσίαση του κειμένου διαβούλευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ της Δ' Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26/7/2006, στις 9:30 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel.