ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "Καλή Νομοθέτηση για Χρηστή Διακυβέρνηση"

Εντός Ελλάδας

Image not found

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "Καλή Νομοθέτηση για Χρηστή Διακυβέρνηση"

Έναρξη 00:00 - Λήξη 00:00
Αθήνα

Ο Υπουργός Εσωτερικών σας προσκαλεί σε Ημερίδα την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2008 στο Intercontinental, με θέμα :

 “Καλή Νομοθέτηση για  Χρηστή Διακυβέρνηση”

 Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Πρόγραμμα Εφαρμογής

Πρόσκληση σε μορφη