Ημερίδα με θέμα : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

Εντός Ελλάδας

Image not found

Ημερίδα με θέμα : ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

Έναρξη 10:00 - Λήξη 14:00
Αθήνα

Το Υπουργείο Εσωτερικών
και η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν
σε Ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του Έργου 

«ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ»

που είναι σε φάση ολοκλήρωσης, αφορά στην ελεύθερη πρόσβαση
στην Ελληνική Νομοθεσία μέσω του διαδικτύου
και αποτελεί μια σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες της χώρας,

την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρα 10:00
στην Αίθουσα Ιλισσός
του ξενοδοχείου Divani Caravel Hotel,
Λεωφόρος Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα
Στην εκδήλωση θα παραστεί
ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος