Ημερίδα με θέμα " Εναλλακτικά Καύσιμα για Πράσινες Μεταφορές"

Εντός Ελλάδας

Image not found

Ημερίδα με θέμα " Εναλλακτικά Καύσιμα για Πράσινες Μεταφορές"

Έναρξη 10:30 - Λήξη 17:00
Αθήνα

Ο τομέας των μεταφορών παράγει σήμερα το 10% του πλούτου της ΕΕ ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) και εξασφαλίζει περισσότερες από δέκα εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό κλάδο, ο οποίος συντελεί σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία της ευρωπαϊκής οικονομίας εν γένει και στη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην ΕΕ.

Αν και οι μεταφορές συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη, έχουν ταυτόχρονα μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος. Στην ΕΕ ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το 23% περίπου του συνόλου των εκπομπών CO2, του κυριότερου από τα αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αλλά και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και τη μεγαλύτερη αξιοποίηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών, ψηφίστηκε η νέα Οδηγία 2009/28/ΕΚ, η οποία υιοθετεί δεσμευτικό τρίπτυχο ενεργειακών στόχων. Μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 20% στην τελική ενεργειακή κατανάλωση και τη συμμετοχή των βιοκαυσίμων κατά 10% στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές έως το έτος 2020. Με την Οδηγία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει για το 2020 σημαντική συμβολή των βιοκαυσίμων πρώτης γενιάς και ενθαρρύνει την ανάπτυξη βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς, τα οποία διευρύνουν σημαντικά το φάσμα των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών για την παραγωγή τους.

Παρότι όμως διανύουμε ήδη το 2010, έτος κατά το οποίο η κατανάλωση των βιοκαυσίμων θα έπρεπε να καλύπτει το 5,75% της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/30/ΕΚ, απέχουμε αρκετά από το στόχο. Για το 2008, η κατανάλωση των βιοκαυσίμων στην ΕΕ27 εκτιμάται ότι έφτασε σχεδόν τα 10 εκ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, ποσότητα που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3,3%. Το γεγονός αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, κάποιες χώρες θα χρειαστεί ακόμα και να διπλασιάσουν τη χρήση των βιοκαυσίμων από τα σημερινά τους επίπεδα. Στην Ελλάδα το ποσοστό διείσδυσης των βιοκαυσίμων εκτιμάται στο 1,2%.

Για ένα αειφόρο σύστημα μεταφορών κρίνεται επιτακτική η ανάπτυξη δράσεων και η ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε εθνικό επίπεδο. Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο ALTER–MOTIVE που αντικείμενο του είναι η χάραξη ενός σχεδίου δράσης για την υλοποίηση αποτελεσματικών και ελαχίστου κόστους στρατηγικών (τόσο για την ΕΕ συνολικά, όσο και για συγκεκριμένες χώρες και περιοχές), για την επίτευξη μιας σημαντικής αύξησης στα καινοτόμα εναλλακτικά καύσιμα και τις αντίστοιχες αποδοτικές εναλλακτικές τεχνολογίες αυτοκίνησης.

Στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης του έργου διοργανώνεται στο Εκθεσιακό Κέντρο Expo Athens (Αίθουσα Εκδηλώσεων B), στην Ανθούσα Αττικής την Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 10:30 ημερίδα με θέμα «Εναλλακτικά Καύσιμα για Πράσινες Μεταφορές». Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ecoforum της 3ης Διεθνούς Έκθεσης «ECOTEC–Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήματα» που διοργανώνει η εταιρεία «Tεχνοεκδοτική Expo» από την Πέμπτη 22 μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου 2010.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναλυθούν εργαλεία και θα προταθούν μέτρα και πολιτικές για την ενίσχυση των πράσινων μεταφορών και την επιτάχυνση της διείσδυσης των βιοκαυσίμων-εναλλακτικών καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Η ημερίδα απευθύνεται σε επαγγελματίες, στελέχη που δραστηριοποιούνται στον τομέα διαχείρισης και πολιτικής των μεταφορών και αναζητούν νέους τρόπους για αποδοτικές, βιώσιμες και «πράσινες» μεταφορές.
Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη. Στοιχεία για το έργο ALTER-MOTIVE παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.alter-motive.org

Πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής