Ημερίδα για την παρουσίαση της Δράσης Marie Curie: “Industry Academia Partnerships & Pathways” – IAPP 2009

Εντός Ελλάδας

Image not found

Ημερίδα για την παρουσίαση της Δράσης Marie Curie: “Industry Academia Partnerships & Pathways” – IAPP 2009

Έναρξη 10:00 - Λήξη 17:00
Αθήνα

στo πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ»
του 7ου Προγράμματος Πλαισίου

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) και ο Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) σας προσκαλούν στην ημερίδα που διοργανώνουν για την παρουσίαση της Δράσης Marie Curie: “Industry Academia Partnerships & Pathways”  - IAPP 2009, στo πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης του Ειδικού Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας με έμφαση στη συμμετοχή των ΜΜΕ στις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προκύπτουν μέσα από το εν λόγω Πρόγραμμα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2009, 10:00 π.μ., στην Αθήνα – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48).

Πρόσκληση
Πρόγραμμα
Δελτίο Συμμετοχής