ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΠ ΨΣ) ΠΑΤΡΑ

Εντός Ελλάδας

Image not found

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ (ΕΠ ΨΣ) ΠΑΤΡΑ

Έναρξη 09:00 - Λήξη 17:00
Πάτρα

Η ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ πραγματοποιεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2009 στην Πάτρα Ημερίδα με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων του ΕΠ ΨΣ για τις δυνατότητες και τις διαδικασίες συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Patras Palace από τις 9:30:πμ-16:00μμ, και απευθύνεται κυρίως στους φορείς με έδρα την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Η ΕΥΔ σχεδιάζει και προγραμματίζει το επόμενο διάστημα, την υλοποίηση μιας σειράς αντίστοιχων ενημερωτικών εκδηλώσεων και σε άλλες Περιφέρειες της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται εγκαίρως για την διεξαγωγή του επόμενου κύκλου ενημερωτικών ημερίδων μέσα από την ιστοσελίδα μας www.infosoc.gr.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Ημερίδα της Πάτρας, καλούνται να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στην ΕΥΔ EΠ ΨΣ ηλεκτρονικά ή και με FAX, το έντυπο συμμετοχής, έως την Τετάρτη 10/6/09.

Η Ημερίδα συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 20 % από Εθνικούς Πόρους