Ημερίδα “BRAND DEVELOPMENT AND PRESENTATION AT RETAIL”

Εντός Ελλάδας

Image not found
-

Ημερίδα “BRAND DEVELOPMENT AND PRESENTATION AT RETAIL”

Έναρξη 09:00 - Λήξη 17:00
Αθήνα

FROM A CORRECT BRIEFING TO A SATISFACTORY RESULT

Ημερίδα Marketing at Retail (Αφορά στελέχη marketing και merchandising της βιομηχανίας και του εισαγωγικού εμπορίου, στελέχη αλυσίδων λιανικού εμπορίου, και στελέχη αλυσίδων franchising).

ΤΡΙΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

12:00 Προσέλευση κοινού

13:00 BRIEFING

Τι περιλαμβάνει η ολοκληρωμένη περιγραφή του project

Εισηγητής: Remco Van Dijk

Managing Director ARNO Hellas

13:30 DESIGN PROCESS (steps-methods-meetings) - DESIGN TRENDS

Εισηγητής: Matt Tipping*

Retail Designer Consultant

14:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

15:00 CASE STUDY - ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: WIND HELLAS

Εισηγητής: Δημήτρης Ανδριώτης

Wind Stores Director

15:30 CASE STUDY - ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ: BDF HELLAS

Εισηγητής: Γιώργος Παπαδόπουλος

Shopper & Customer Marketing Manager

16:00 CASE STUDY - ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.

Εισηγητής: Γιάννης Λαμπίδης (ή Βασίλης Παπαδόπουλος)

Commercial Director – Greece (Trade Marketing Manager)

16:30 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΥ

* Matt Tipping’s short CV: Based in the UK, has worked for a hugely diverse range of brand client over the last 20 years, specializing in the display presentation of brands and products within retail in-store arena. In recent years as Creative lead designer & Director of one of Europe’s leading retail design and manufacture businesses he has created a strong design management process that has consistently given best returns on his clients’ investments.

Now, as a independent retail designer consultant, he will be bringing his knowledge and insights on European retail design and the best ways to get the best results to your retail marketing and opportunities to Athens.

Κόστος Συμμετοχής: € 50,00 ανά άτομο

Ειδικές τιμές για συμμετοχή περισσότερων ατόμων από την ίδια επιχείρηση